Retour producten

Producten, die u themagicdarts.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.(geldt niet voor maatwerk) De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl

Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door themagicdarts.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of “end of life” is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan.
Mits voldoende gefrankeerd (eigen kosten) Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl

Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door magicdarts.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl

Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, mits voldoende gefrankeerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met magicdarts.nl

Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.